Your brain at work

av David Rock Spellängd: 35 min

 

Irriterad över att inte få mer gjort på jobbet?

Your Brain at Work visar hur du använder

hjärnan effektivt.

 

Du får lära dig hur du kan få din hjärna att

arbeta effektivare genom att planera vad den

ska ägna sig åt. Du får veta hur du håller 

stressen på rätt nivå för att göra ett bra jobb.

Du får tips om hur du ökar din kreativitet

genom att beakta hur hjärnan arbetar.

Du lär dig att bli effektivare genom att

vara helt och fullt närvarande.

 

Du får råd om hur du kan slippa ifrån

negativa känslor. Du får veta hur du gör nya 

medlemmar i din grupp till vänner, varför det 

är så viktigt med rättvisa och status och hur 

du hjälper andra att lösa problem. Du får 

också lära dig hur du enklast får till stånd 

förändringar i en grupp.

 

Läs om:

• Planera din dag så att du utnyttjar hjärnan bäst

• Hjärnan fungerar bäst vid rimliga stressnivåer

• Hur du får ut mest av din hjärnas kreativitet

• Du blir effektivare genom att vara här och nu

• Så här håller du dig lugn vid motgångar

• Människan, ett motsägelsefullt socialt djur

• Hur du förändrar en grupps beteende