Google-Koden

av Andreas Ekström Spellängd: 32 min

Google är ett företag utan motsvarighet. Tekniken är ny, så även strategierna, personalpolitiken, förvärvsambitionerna och marknadskommunikationen. Företagets projekt växer ständigt, vävs samman och förnyas. Ett fullt möjligt scenario är att internets vardagsanvändare bara med svårighet kan vara på internet utan att samtidigt vara hos Google. Här får du en inblick i hur dagens mest framgångsrika och spännande företag arbetar.