Tio klassiska risker i projekt

av Henrik Szentes Spellängd: 34 min

 

Ett projekt kan handla om alltifrån att resa jorden runt eller renovera ett hus till att införa nya arbetsrutiner för tusentals människor, utveckla ett nytt IT-program eller bygga ett industriområde. Projekt är alla typer av koordinerade aktiviteter som tillsammans har en början och ett slut, ska leda till ett visst mål och har vissa resurser att tillgå. Den största gemensamma faktorn är att det är människor inblandade och deras beteende påverkar förstås genomförandet och möjligheten till framgång. Riskhantering är en naturlig del av och en viktig framgångsfaktor när vi genomför projekt. Gemensamt för många av dessa risker är att de bottnar i mänskligt beteende och bristande kommunikation. Riskhantering kan ses som en lupp genom vilken vi betraktar det som sker under projektets gång. Strukturerad riskhantering är också en väg till att hitta alternativa metoder och generera nya möjligheter.