Tankar kring hållbarhet och ledarskap

av Ebba Lindsö Spellängd: 39 min

 

Hållbarhet och miljöhänsyn är inte längre bara ett tillval. Sedan 1 januari 2017 måste alla större företag göra en hållbarhetsredovisning. Men att ställa om kursen mot en långsiktigt hållbar organisation där fokus ligger på att skapa värde för företagets viktigaste intressenter är inte gjort i en handvändning och det kräver eftertanke.

Tankar om hållbarhet och ledarskap sätter fingret på de centrala ingredienserna i hur du genomför en förändring mot hållbarhet. För att lyckas krävs ett ledarskap som är både hängivet och målmedvetet. Perspektivet måste vara både brett och långsiktigt. Vid sidan av de finansiella målen måste det även finnas sociala och miljömässiga mål på de områden där organisationen gör avtryck och kan göra skillnad. Att styra mot hållbarhet bygger värde och skapar lönsamhet. Denna sammanfattning innehåller både tankar om ledarskap och praktiska råd kring hållbarhetsarbete. Målsättningen är att du som ledare ska se hållbarhetsredovisningen mindre som en pålaga och mer som en möjlighet.