Sluta snacka skit

av Rafael Pimenta & Mårten Sallander Spellängd: 32 min

 

Att vara chef är en komplex uppgift, som få förstår vidden av. Lägger du inte rätt mängd tid och fokus på ledarskapet, minskar dina chanser att leda på ett bra sätt.

Sluta snacka skit är en inspirerande och jordnära handbok för dig som kan, vill och vågar. Den riktar sig främst till dig som är ägare av ett mindre företag, men kan också vara till stor nytta för alla som leder människor i en större organisation. Här får du en rad praktiska tips – hur gör man, hur tänker man? Du lär dig att på ett strukturerat och medvetet sätt bygga en grund för ledarskapet i företaget eller på avdelningen, samt att följa upp och utveckla ledarskapet vartefter behoven förändras. Sluta snacka skit och börja göra, helt enkelt.