sluta chefa, börja leda

av Kenth Åkerman Spellängd: 29 min

 

Det är ett stort ansvar att vara chef. Kraven på tillgänglighet, tempo och transparens ökar stadigt och som chef behöver man ha förmågan att lyfta både sig själv och sina medarbetare. Sluta chefa, börja leda ger tips och idéer om hur vi kan må bättre, känna motivation och göra rätt saker oftare, samtidigt som vi antar nya utmaningar, använder våra styrkor och har kul på jobbet. Det handlar om att hitta goda vanor, hantera och leda förändring samt att motivera andra. För att få till stånd en förändring behöver vi få grepp om våra inre mönster och förstå vad som är våra drivkrafter. Ett öppet ledarskap i platta organisationer ställer stora krav på ansvarstagande, förtroende, helhetssyn och en vilja att bidra. Chefen är en ledare i en verksamhet där laget är större än jaget. Själva kärnfrågan lyder: Hur kan vi skapa ett engagemang så att alla medarbetare vill bidra till att nå uppsatta mål?