The Seven Deadly Sins Of Business

av Eileen Shapiro Spellängd: 0 min

Blottlägger sju vanliga, men förlegade sätt att tänka som får oss att fatta dåliga beslut och har en förödande inverkan på företagets långsiktiga överlevnad.