Personlig retorik

av Heléne Hedqvist Spellängd: 25 min

 

Vad innebär det att vara en god talare i dag? Den klassiska retoriken är fortfarande viktig – den ger oss grunderna i hur man bygger upp ett anförande som berör. Den ger oss dock ingen information om hur man får till ett bra framträdande, en förmåga som har blivit allt viktigare att bemästra. I Personlig retorik förenas det bästa av två världar. Du lär dig de viktiga grundverktygen från den klassiska retoriken och lika stor tyngd läggs på hur du kan bli personligare och ta mer plats i dina framträdanden. Boken ger handfasta råd om struktur, kroppsspråk, rösthantering och allt annat som förbättrar din talarförmåga. Detta gör det lättare att nå fram med ditt budskap och att inspirera och beröra din publik.