Mera mod

av Joakim Muschött Spellängd: 29 min

 

Våga möta dina rädslor. Att bejaka och se rädslan i vitögat är en förutsättning för att du ska kunna betrakta dig som modig. Modig är nämligen bara den som är rädd men handlar ändå. Modet kan liknas vid en muskel som ständigt behöver tränas för att inte krympa. Öva därför ofta och kom ihåg att mod är en egenskap som är högst personligt utformad eftersom alla människors rädslor ser olika ut. Just detta är dock något vi ofta glömmer och därför mäter vi andra utifrån våra personliga måttstockar.

Den modiga står för sina värderingar, även om dessa går emot värderingarna hos den flock han eller hon vill tillhöra. Det handlar om att vara sann. Ditt mod kräver också omtanke. Du har ett ansvar för hur andra reagerar på det du säger och du behöver ha goda intentioner för att nå fram. Så utmana dina gränser och gå utanför komfortzonen. Det får dig att växa och snart känner du större tilltro till dig själv och dina förmågor. Att visa mod gör dig till en stoltare människa.