Maxa snacket

av Karin Zingmark Spellängd: 34 min

 

År 2007 hade den finländska mobiljätten Nokia en global marknadsandel på 41 procent. Kort därefter blev de omsprungna av Apple och iPhone. Nya tekniska lösningar raderar ut äldre affärsmodeller över en natt, medan överrumplade ledare förvånat ser på. Nokia fattade inte några direkt felaktiga beslut, de fortsatte bara som de gjort dittills och det gjorde att företaget raderades ut. Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som sedan paketerade och förde ut företagets budskap är sedan länge förbi. Dagens företag måste bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, se möjligheter med tekniken, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld.