Framsteg

av Johan Norberg Spellängd: 41 min

 

Varje dag översköljs vi av budskapet att vi är på väg åt fel håll. Det handlar om finansiella krascher, migrationskriser, arbetslöshet, hungersnöd, krig och miljökatastrofer. Det är inte konstigt om känslan är att världen kollapsar. Men i motsats till vad många tror har mänsklighetens framsteg under de senaste decennierna varit oöverträffade. Oavsett vilken statistik du refererar till är det mesta bättre nu – för nästan alla.

Om vi skärskådar hårda fakta från institutioner som FN, Världsbanken och WHO, ser vi bland annat att mänskligheten har gjort större framsteg under de senaste 100 åren än under våra första 100 000 år, att fattigdomen under de senaste femtio åren minskat mer än under de 500 åren dessförinnan och att 90 procent av världens befolkning idag har tillgång till rent vatten, jämfört med 50 procent år 1980. Många utmaningar kvarstår men till dessa finns det lösningar. Vi kan dock inte ta fortsatta framsteg för givna. Om vi inte förstår vad människan skapat riskerar vi att kasta bort det.