Dumhetsparadoxen

av Mats Alvesson och André Spicer Spellängd: 33 min

 

Det finns många former av dumhet inom organisationer och företag av idag. Dumhet kan handla om meningslösa omprofileringar, misslyckade försök till visionärt ledarskap och införande av obligatoriska, men meningslösa, utbildningar – för att bara nämna några. I det moderna samhället är det en etablerad sanning att vi måste vara smarta för att vara konkurrenskraftiga. Vi är kunskapsarbetare anställda av kunskapsintensiva företag som verkar inom kunskapsekonomin. Myndigheter spenderar miljarder på att försöka främja kunskapsekonomier, företag skryter om sin överlägsna kompetens och individer ägnar mycket energi åt att skapa imponerande cv:n. Men all den kunskap och begåvning som medarbetarna besitter återspeglasinte i organisationerna. I stället för att vara »kunskapsintensiva« har många av våra stora organisationer utvecklats till »dumhetsmaskiner«.