Det nya arbetslivet

av Av Heléne Lidström med Linnea Bolter Spellängd: 35 min

 

Det traditionella kontorslandskapet har spelat ut sin roll, ingen behöver längre sitta vid ett fast skrivbord för att utföra sina arbetsuppgifter. Teknikutvecklingen har möjliggjort att det går att arbeta var som helst, när som helst. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är en modell som bygger på ett holistiskt synsätt, där människa, plats och teknik samverkar för att skapa en modern och framgångsrik arbetsplats. Modellen utnyttjar såväl teknik som varje medarbetares fulla potential, och kan bidra till att rusta ditt företag för att möta framtidens allt högre krav på effektivitet, konkurrenskraft och innovation. I Det nya arbetslivet får du följa den förändringsresa som gjordes på Microsoft Sverige, och du får samtidigt en guide till hur du kan lyckas med en omställning till en aktivitetsbaserad arbetsplats på ditt eget företag.