The crowdsourceress

av Alex Daly Spellängd: 32 min

 

Crowdfunding innebär att finansiera ett projekt med hjälp av allmänhetens stöd. På senare tid har crowdfunding vuxit till en hel industri. Såväl filmer och böcker som nya tekniska innovationer och diverse udda produkter finansieras med hjälp av crowdfunding. På nätet finns numera ett stort antal sajter som administrerar crowdfundingkampanjer. Crowdfunding är dock ingen enkel väg till finansiering och cirka 60 procent av alla projekt misslyckas. The Crowdsourceress går pedagogiskt igenom vad som krävs av en kampanj för att den ska väcka intresse och locka bidragsgivare. Det handlar bland annat om hur du når ut till potentiella fans, hur du formulerar din budget, vad du bör ge för ersättning till bidragsgivarna, hur du skapar en intresseväckande kampanjfilm, med mera. Crowdfunding kräver väldigt mycket arbete, men är också ett både kreativt och roligt sätt att finansiera dina idéer.