Business Behavior

av Annmarie Palm Spellängd: 27 min

 

Affärsmässigt uppförande – Business Behavior – är till viss del en fråga om vanligt hyfs, exempelvis att komma i tid till möten, att återkoppla och att hålla vad man lovar. Men det handlar också om att din kund, din samarbetspartner eller din kollega ska känna sig respekterad och trygg och vilja bygga vidare på er relation. Business behavior är avgörande för dina affärer. Här har vi delat upp business behavior i fem punkter: Tillgänglighet mötesdisciplin, återkoppling, uppföljning och etik och moral. Varför inte ta fram en policy för business behavior på företaget?