The Best Place to Work

av Ron Friedman Spellängd: 38 min

 

Enligt Gallup känner sig så mycket som

80 procent av alla anställda i västvärlden

oengagerade i sitt arbete. Det är något som

företagen har all anledning att försöka göra

något åt eftersom oengagerade och frustrerade

medarbetare håller nere vinsten.

 

En bra arbetsplats måste både ta hänsyn till

psykologiska faktorer genom att stimulera

bland annat motivation, stolthet och glädje och

respektera människans fysiska begränsningar.

Faktorer som exempelvis stress försämrar

radikalt vår förmåga att göra ett bra jobb.

 

I The best Place to Work får du lära dig hur

du skapar en arbetsplats som ger de anställda

förutsättningar att göra sitt bästa. Boken

bygger på forskning kring vad som krävs för

att vi ska trivas på jobbet, hur arbetsplatsen ska

vara utformad rent fysiskt och vad vi behöver

för att hålla oss motiverade och kreativa.

 

Läs om:

• Inredning och design spelar roll

• Lek gör dig effektivare och mer kreativ

• Vad alla dataspelstillverkare redan vet

• En kraftfull ledare gör teamet mindre produktivt