Att leda digital transformation

av Joakim Jansson och Marie Andervin Spellängd: 42 min

 

Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum. De flesta har förstått att digitaliseringen påverkar bolagets konkurrenskraft och att något behöver göras, men vad? Framgångsrik digitalisering förutsätter innovation, god förändringsledning och digital mognad. Att leda digital transformation ger dig de verktyg du behöver för att leda en framgångsrik transformation. Här finns en arbetsmetodik, Den Digitala Mognadsmatrisen, som hjälper dig att förstå ditt företags särdrag och utifrån denna kunskap välja de insatser som ger bäst resultat. Med hjälp av Den Digitala Mognadsmatrisen kan styrelser, vd:ar och ledningar ta kommandot i transformationen och därmed öka företagets konkurrenskraft. På www.digitaltransformation.net finns mer information. Där kan du också testa den digitala mognaden hos din verksamhet, få rekommendationer om vad du bör prioritera och hitta en kunskapsbas med goda exempel, intervjuer, guider och övningar.