Alternativa fakta

av Åsa Wikforss Spellängd: 38 min

 

Merparten av vår kunskap får vi från andra människor. Man kan säga att den mänskliga kunskapen är social. Det gör att vi kan samla kunskap på ett sätt som inga andra djur kan. Men det gör oss också sårbara för lögner, propaganda och påhittade nyheter. I den värld vi lever i just nu är detta särskilt allvarligt. Överallt, inte bara i USA, sprider sig faktaresistens och tvivel på objektiva sanningar. Många människor tror det de vill tro snarare än det som vilar på evidens.

Plötsligt verkar det som att vi inte längre har en gemensam verklighet. Demokratins grundvalar är i gungning och människor och samhällen står inför allvarliga hot. Att göra något åt detta går men det kräver enorma ansträngningar från oss alla. Medierna spelar en stor roll men det är också viktigt vad som sker i skolan. Genom att samtala, reflektera och debattera kan vi nå kunskap och motverka okunskap. Människan är trots allt, som Aristoteles sa, det förnuftiga djuret.