Köp lösnummer för 49 kr

Good To Great

av Jim Collins. Spellängd: 43 min.

 

Nöjer du dig med lagom bra?

Eller vill du se ditt företag ta språnget från bra till enastående, 

och förbli där? Det kan det göra.

 

Good to Great redovisar slutsatserna från ett femårigt

forskningsprojekt. Syftet var att finna hur tidigare medelmåttiga

företag hade lyckats lyfta lönsamheten i höjden

och hålla den där under lång tid.

 

Företag som har klarat det jämfördes med liknande

företag som inte har lyckats. Den centrala frågan var:

Vad skiljer dem åt?

 

Dina uppgifter
Ge bort som gåva

Dina personuppgifter lagras och hanteras enligt PUL.