Köp lösnummer för 49 kr

Tankar kring hållbarhet och ledarskap

av Ebba Lindsö. Spellängd: 39 min.

 

Hållbarhet och miljöhänsyn är inte längre bara ett tillval. Sedan 1 januari 2017 måste alla större företag göra en hållbarhetsredovisning. Men att ställa om kursen mot en långsiktigt hållbar organisation där fokus ligger på att skapa värde för företagets viktigaste intressenter är inte gjort i en handvändning och det kräver eftertanke.

Dina uppgifter
Ge bort som gåva

Dina personuppgifter lagras och hanteras enligt PUL.