Köp lösnummer för 49 kr

Köprevolutionen

av Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl och Malin Sundström. Spellängd: 33 min.

 

Morgondagens marknadsplats är digital. Oavsett om vi vill vara med eller inte, måste vi förhålla oss till  digitaliseringen och agera på ett nytt sätt. Vi står nämligen inför en av vår tids största och mest omvälvande förändringar. Med den nya tekniken blir konsumenten och därmed även köpprocessen allt mer digital, och det ritar helt om förutsättningarna för många verksamheter. När köpprocessen digitaliseras, får det konsekvenser långt utanför handelns gränser.

Dina uppgifter
Ge bort som gåva

Dina personuppgifter lagras och hanteras enligt PUL.