Good To Great

av Jim Collins Spellängd: 43 min

 

Nöjer du dig med lagom bra?

Eller vill du se ditt företag ta språnget från bra till enastående, 

och förbli där? Det kan det göra.

 

Good to Great redovisar slutsatserna från ett femårigt

forskningsprojekt. Syftet var att finna hur tidigare medelmåttiga

företag hade lyckats lyfta lönsamheten i höjden

och hålla den där under lång tid.

 

Företag som har klarat det jämfördes med liknande

företag som inte har lyckats. Den centrala frågan var:

Vad skiljer dem åt?

 

Det visade sig finnas genomgående och påtagliga

skillnader mellan grupperna, bland annat i företagens

ledarskap, attityder och kultur. Några av insikterna

överraskar; de ställer affärslivets gängse uppfattningar på

huvudet.

 

Med hjälp av de insikter du får här skulle nästan

varje företag, myndighet eller ideell organisation nå

väsentligt bättre resultat, kanske rent av mästerskap.

 

Innehåll:

- Ledare på den högsta nivån sätter ‘vem’ före ‘vad’ 

- Om hur man ser verkligheten i vitögat utan att

ta ögonen från målet 

- Gör det du kan bli bäst på, får bra betalt för och brinner för –

och håll dig till det 

- Låt disciplin ersätte byråkrati och hierarkier 

- Rätt teknik och många små steg ger full fart 

- Konsten att behålla mästerskapet