Dagens informationsteknologi öppnar nya, fantastiska möjligheter att bygga en nära relation med varje enskild kund och därmed få en allt större del av kundens inköpsvolym. Här får du konkreta ti...

Hur ska du som chef agera när medarbetare missköter sig i arbetet? Och hur kan misskötsel förebyggas? De situationerna brukar göra en chef osäker. Men med grundläggande kunskaper kan du bättre...