Att lära sig leva med mod och passion kräver moget övervägande och träning. Men utan passion är livet tråkigt och utan mod blir det innehållslöst. Så börja direkt!

281

Av: Dan Ariely

En mängd experiment har resulterat i en ny teoretisk modell för människors beteende – beteende-ekonomi. Det är ett område som bygger på kunskap från både psykologi och ekonomi.Dagens informationsteknologi öppnar nya, fantastiska möjligheter att bygga en nära relation med varje enskild kund och därmed få en allt större del av kundens inköpsvolym. Här får du konkreta ti...

Hur ska du som chef agera när medarbetare missköter sig i arbetet? Och hur kan misskötsel förebyggas? De situationerna brukar göra en chef osäker. Men med grundläggande kunskaper kan du bättre...