Pedagogerna har länge vetat att vi lär oss bäst när vi upplever ett budskap med hela kroppen. Därför räcker det inte att presentera ditt företags budskap audiovisuellt i tryckta och elektroniska...

Vill du veta hur du får din verksamhet att snabbt växa och bli starkare, att bli en välsmord säljmaskin? Då har du all anledning att följa Chet Holmes råd.


265

Zag

Av: Marty Neumeier

Du har egentligen bara två strategier att välja mellan när du bygger ett varumärke. Du kan göra som alla andra eller så följer du ZAG.

De budskap som sprids om din produkt från mun till mun är en värdefull tillgång. Den utgör ert Conversational capital. Hantera det väl så ökar du varumärkets värde. Här får du veta hur du gör.


Att leda är att kommunicera. Konsten att lyssna är det första steget, att bearbeta informationen det andra, att förmedla den effektivt det tredje.

49

Av: William Bridges

Din karriärguide för 2000-talet, en marknadsplan för Du&Co. Läs den så känner du dig tryggare i en värld av Reengineering, down-sizing och outsourcing


Hur når man bestående förändringar av människor och av företag? Många har funnit en metod som verkligen fungerar. Den heter NLP, neurolingvistisk programmering.

140

Av: Brian Tracy

Vem vill inte både bli framgångsrik och nå balans i livet? Här får du veta hur du uträttar mer på jobbet och ändå får mer fritid, genom att fokusera på det som verkligen betyder något.

...


Att förhandla skickligt är lönsamt - ofta lönsammare än att öka marknadsandelen. Det är också ett sätt att undvika konfliker, både i affärslivet och i privatlivet.

Att skapa, vårda och utveckla ett nätverk av nyttiga kontakter främjar både din verksamhet och din personliga karriär.