458

Av: Joakim Jansson och Marie Andervin

 

Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum. De flesta har förstått att digitaliseringen påverkar bolagets konkurrenskraft och att något...

457

Av: Rafael Pimenta & Mårten Sallander

 

Att vara chef är en komplex uppgift, som få förstår vidden av. Lägger du inte rätt mängd tid och fokus på ledarskapet, minskar dina chanser att leda på ett bra sätt.

Sluta sna...


456

Av: Mats Fogelqvist

 

Det handlar inte längre om att tillfredsställa kundernas behov, det klarar de bra på egen hand. Istället handlar det om att hjälpa kunderna att köpa – för hjälp behöver de. Men hur ...

 

Tycker du att det är obehagligt att prata inför andra? Undviker du aktivt situationer där det förväntas av dig? Tycker du att du behöver bli bättre på att uttrycka din åsikt och väc...


 

Crowdfunding innebär att finansiera ett projekt med hjälp av allmänhetens stöd. På senare tid har crowdfunding vuxit till en hel industri. Såväl filmer och böcker som nya tekniska i...

454

Av: Joakim Muschött

 

Våga möta dina rädslor. Att bejaka och se rädslan i vitögat är en förutsättning för att du ska kunna betrakta dig som modig. Modig är nämligen bara den som är rädd men handlar ändå....


 

Malin Trossing blir intervjuad om sin bok Våga leda med hjärnan. Vi pratar om de senaste rönen inom hjärnforskningen och om hur dessa kunskaper kan hjälpa oss att bli bättre ledare....

452

Av: K Anders Ericsson och Robert Pool

Vart vi vänder oss – från idrott och musik till naturvetenskap och näringsliv – hittar vi människor som uppvisar extraordinära förmågor, som verkar vara skapta med en särskild begåvning. Men tvä...


 

Kanske lever du i tron att finansbranschen fungerar som andra branscher, att man får vad man betalar för. Men så är det inte. Ett dyrt bolån är inte bättre än ett billigt bolån och ...

450

Av: Sean Ellis och Morgan Brown

 

Hur lockar vi nya kunder när folk blir allt mer ointresserade av reklam? Och hur får vi våra befintliga kunder att stanna kvar och göra fler köp, när vårt budskap så lätt drunknar i...