Kundupplevelse

av Daniel Ewerman Spellängd: 31 min

 

En kundupplevelse är mycket mer än bara ett

vänligt bemötande eller att få hjälp så fort som

möjligt. Upplevelsen byggs upp av skillnaden

mellan kundens förväntningar och vad kunden

upplever att du verkligen levererade. Överträffar

du förväntningarna ökar chanserna rejält för att

kunden väljer dina tjänster igen. Lyckas du riktigt

bra kan det hända att hon rekommenderar dig till

andra.

 

Det finns inget seriöst företag, organisation

eller myndighet som vill göra sina kunder illa,

men många beslut har inte utgått från kunden.

Andra prioriteringar har fått företräde och då blir

resultatet en missnöjd och dyrare kund.

 

Varför ska man investera i en bättre

kundupplevelse? Det snabba svaret lyder: För att

det ger mer intäkter och mindre kostnader. I den

offentliga sektorn är svaret: Mer medborgarnytta

och högre förtroende till en lägre kostnad.

 

Det är bara genom att förstå kunderna på djupet

som man kan utforma tjänster som kunderna

väljer, älskar och rekommenderar.

 

Läs om:

En dålig kundupplevelse slösar på resurser

När omtanke blir lönsamt

Hur vet vi vad kunderna vill ha?

Detta krävs för att kunden ska bli nöjd